Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πλάκας

  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πλάκας
  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πλάκας
ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Πλάκας

Category
Κατασκευές
About This Project

Απόρριψη και ανακυκλοφορία θερμού αέρα με δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα καθώς και ηλεκτροκίνητων ρυθμιστικών διαφραγμάτων για τη ρύθμιση της απόρριψης και της ανακυκλοφορίας.

banner pep