Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πλάκας

  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πλάκας
  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πλάκας
ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Πλάκας

Κατηγορία
Κατασκευές
Πληροφορίες

Απόρριψη και ανακυκλοφορία θερμού αέρα με δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα καθώς και ηλεκτροκίνητων ρυθμιστικών διαφραγμάτων για τη ρύθμιση της απόρριψης και της ανακυκλοφορίας.