ΙΚΑ Ηγουμενίτσας

  • ΙΚΑ Ηγουμενίτσας
  • ΙΚΑ Ηγουμενίτσας
  • ΙΚΑ Ηγουμενίτσας
ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Ηγουμενίτσας

Category
Κατασκευές
About This Project

Κλιματισμός και εξαερισμός στο ΙΚΑ Ηγουμενίτσας, με κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στο και δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα με θερμική μόνωση υαλοβάμβακα 30mm όλοι οι αεραγωγοί φέρουν ρυθμιστικά διαφράγματα (VOLUME DAMPER) καθώς όλοι οι αεραγωγοί εξαερισμού έχουν προστασία διάβρωσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα.

banner pep