Εργοστάσιο Ήπειρος Άρτα

  • Εργοστάσιο Ήπειρος Άρτα
  • Εργοστάσιο Ήπειρος Άρτα
  • Εργοστάσιο Ήπειρος Άρτα
ΠΕΛΑΤΗΣ

Εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ

Category
Κατασκευές
About This Project

Αερισμός και εξαερισμός με κεντρικές κλιματιστικές μονάδες , οι οποίες φέρουν πρόφιλτρα, σακκόφιλτρα και φίλτρα HEPA  για την είσοδο του νωπού αέρα και δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα στους χώρους παραγωγής τυροπήγματος, παστερίωσης, ωρίμανσης, συσκευασίας καθώς και σε διάφορους βοηθητικούς χώρους.

banner pep