Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Ηγουμενίτσας

Κατηγορία
Κατασκευές
Πληροφορίες

Κλιματισμός και εξαερισμός με δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θερμική μόνωση τύπου FERLEN. Για τη διανομή του αέρα στους δευτερεύοντες κλάδους αεραγωγών, τοποθετήθηκαν volume dampers χειροκίνητης ρύθμισης.