Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
  • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Ηγουμενίτσας

Category
Κατασκευές
About This Project

Κλιματισμός και εξαερισμός με δίκτυα αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θερμική μόνωση τύπου FERLEN. Για τη διανομή του αέρα στους δευτερεύοντες κλάδους αεραγωγών, τοποθετήθηκαν volume dampers χειροκίνητης ρύθμισης.

banner pep