ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Εμπειρία – Αξιοπιστία. Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της κατασκευής λευκοσιδηρών δοχείων, εμπορίας και τοποθέτησης συστημάτων αεραγωγών καθώς επίσης και οι δεκάδες πελάτες μας που μας εμπιστεύτηκαν, σας εγγυάται το καλύτερο και το πλέον αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Ποιότητα. Τα δίκτυα αεραγωγών κατασκευάζονται από μεταλλικά φύλλα που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.Οι αεραγωγοί κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/1986 και τα δεδομένα(STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) και της S.M.A.C.N.A. (Sheet Metal and Air-Conditioning National Association Industries των Η.Π.Α.).

Ταχύτητα. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις σας και έχοντας ένα πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, μπορούμε και σας παρέχουμε την ταχύτερη δυνατή κατασκευή ελαττώνοντας έτσι το χρόνο κατασκευής όλου του έργου διατηρώντας παράλληλα την αρτιότητα και την ποιότητά του.

Τιμή. Διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατασκευής λευκοσιδηρών δοχείων και όλων των ειδών των αεραγωγών και έτσι μπορούμε και σας προσφέρουμε όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και στην καλύτερη τιμή.

Air Duct Systems - Κατασκευή συστημάτων λευκοσιδήρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων

Κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων αεραγωγών

Συντηρήσεις κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

Συντηρήσεις αεραγωγών παντός τύπου

banner pep